Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Zdrowie

Al.J. Pi³sudskiego 92
41-308 D±browa Górnicza
tel.  + 48 (032) 639 01 40
fax  + 48 (032) 639 01 02
e-mail: prinn@dabrowa.pl

   

przejd¼ do: NZOZ POLIKLINIKA